ΣΤΟΝ Χ.

Στον Χ.

Αγγελική Μαυρομμάτη


Δε μετανιώνω.

Άλλωστε
τι να μετανιώσω;
Μετανιώνουν μοναχά όσοι,
αν τον χρόνο γυρνούσαν πίσω,
θα διάλεγαν κάτι άλλο.

Μα εγώ,
αν με κοίταζες ξανά μέσα στο πλήθος,
το ίδιο θα σου χαμογελούσα.

Φτάσαμε εδώ.

Δε μετανιώνω.

EternalSunshineoftheSpotlessMind

Submit a comment