ΝΟΘΕΙΕΣ

Νοθείες

Δημήτρης Γκιούλος


Συλλέγω θανάτους σε πακέτα τσιγάρων
που βρίσκω στο πάρκινγκ του νοσοκομείου.
Κάθε που βρίσκω κι από έναν καινούργιο
ανάβω ένα τσιγάρο.

Συλλέγω θανάτους σε πακέτα τσιγάρων
που βρίσκω στο πάρκινγκ του νοσοκομείου.
Κάθε που βρίσκω κι από έναν καινούργιο
τον καίω.

Submit a comment