[ΕΝΑΣ ΗΧΟΣ ΑΝΤΗΧΟΥΣΕ ΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ]